WELKOM!

KLANTENREGISTRATIE VERPLICHT (25/07/2020)
Gelieve u te registreren via volgende link:

www.xenia.services/registratie/lichttorenstrand 


LTS Beach info:
- Bediening aan de bar.
Service au bar. 
- Openen of sluiten van een Lounge Parasol? Vraag de crew om hulp.
Ouvrir ou fermer un parasol dans le lounge? Demandez l’aide du personnel. 
- Verplichte consumptie. Eigen drank en snacks zijn niet toegelaten. 
Consommation obligatoire. Boissons et snacks tirés des sacs interdits. 

! Sorry : wegens nieuwe wetgeving mogen wij u geen warme Snacks aanbieden.
! Désolé: La nouvelle législation nous interdit de vendre des snacks chauds.
! Sorry: The new regulations prohibits the selling of hot snacks.

Lichttorenstrand